Hasbro/ LEGO/ Gentle Giant LTD/ Koto/ Funko/ Uncle Milton/ Diamond/ Misc/ Non SW – Halo Figures.

Fuente:yodasnews.net